W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Powitanie
Witamy czytelników pierwszego wydania biuletynu TRADEIT. Projekt TRADEIT ma na celu zapewnienie wsparcia dla MŚP zajmujących się produkcją tradycyjnej żywności oraz analityków żywności związanych z sektorami: nabiałowym, mięsnym i piekarniczym.
  • Dzięki rozwojowi sieci TRADEIT oraz infrastrukturom partnerskim projekt pomoże w znalezieniu rozwiązań dotyczących trzech głównych wyzwań stojących przed sektorem tradycyjnej żywności:
  • transferu wiedzy i technologii
  • innowacyjnych kwalifikacji, które należy zdobyć w zakresie badań żywności oraz 3) potrzeby opracowania kompleksowego programu badań i innowacji dla produkcji żywności tradycyjnej.
Artykuły i wywiady zawarte w kwartalnym biuletynie obrazować będą największe spośród tych osiągnięć, do których przyczynił się projekt, właśnie w tych aspektach. Znajdą się tutaj również najnowsze informacje na temat innowacji, technologii i nowej wiedzy, istotnych z punktu widzenia partnerów działających w sektorze tradycyjnych wyrobów rolno-spożywczych.

Biuletyn ma wspierać łączność i interakcję pomiędzy partnerami, dlatego też zapraszamy do aktywnego udziału w jego tworzeniu poprzez przesyłanie opinii, komentarzy, udostępnianie w mediach społecznościowych oraz wysyłanie artykułów do publikacji w kolejnych wydaniach.

Zachęcamy do przyłączenia się do sieci TRADEIT i skorzystania z bogatej wiedzy oraz propozycji planowanych na najbliższe 3 lata.

Odwiedź stronę internetową TRADEIT i wyśij ten biuletyn za pomocą opcji Wyślij do znajomego.
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver