W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
 

Letnia Akademia Przedsiębiorczości TRADEIT
Rozwijanie innowacji i przedsiębiorczości

Letnia Akademia Przedsiębiorczości TRADEIT w 2014 roku odbędzie się w Instytucie Technologii w Tralee, w hrabstwie Kerry w Irlandii 16, 17 i 18 czerwca.  Odbywało się będzie wtedy interaktywne forum w czasie rzeczywistym dla analityków żywności, które pomoże im zdiagnozować potencjał handlowy oraz wykonalność ich badań.

Akademia zaproponuje model trzech sposobów współpracy pomiędzy analitykiem żywności, dyrektorem centrum badań oraz przedstawicielem MŚP w zakresie tradycyjnej żywności.

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach podstawowych umiejętności potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, otrzymają również związane z tym tematem szablony i pomoce. Rozplanowanie zajęć Letniej Akademii na 3 dni ułatwi wymianę kapitału intelektualnego i społecznego pomiędzy analitykami żywności, środowiskiem biznesu oraz dyrektorami centrów badawczych.  Wartość działań mentora i uznanie dla osób godnych naśladowania będą promowane zarówno jako część oficjalnego programu, jak i nieformalnie poprzez kontakty towarzyskie.  Pozwoli to analitykom żywności na nawiązanie kontaktów z praktykami w środowisku sprzyjającym współpracy i wymianie informacji, optymalizację empirycznych doświadczeń własnych oraz kolegów z branży dzięki interakcjom w czasie rzeczywistym oraz informacjom zwrotnej od społeczności branżowej.


Najbardziej innowacyjny analityk otrzyma nagrodę Innowacja TRADEIT, przyznawaną przez zespół przedsiębiorstw związanych z przemysłem spożywczym, dyrektorów centrów badań oraz przedstawicieli partnerów uczestniczących w TRADEIT.  

Prośby dotyczące zgłoszeń zostaną opublikowane na stronie internetowej TRADEIT
Zarejestruj się tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Email Software by Newsweaver