W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
 

Spotkanie inaugurujące TRADEIT odbyło się 6 listopada 2013 roku w Instytucie Technologicznym w Tralee (ITT), który jest partnerem koordynującym TRADEIT. Po powitalnym przemówieniu koordynatora projektu dr Heleny McMahon (ITT) dr Oliver Murphy, prezes Instytutu Technologii w Tralee, dokonał oficjalnego otwarcia projektu TRADEIT. W swoim wystąpieniu dr Murphy podkreślił znaczenie projektu dla MŚP zajmujących się tradycyjnym i rzemieślniczym wyrobem żywności.

Marian Byrne z irlandzkiego rządowego Departamentu Rolnictwa, Żywności i Rybołówstwa zawarła w przemówieniu programowym niezwykłą analizę zapotrzebowania na tego typu projekt oraz jego potencjalnego wpływu na rozwój regionalny w całej Europie, który ma szczególne znaczenie dla MŚP sektora żywności tradycyjnej, zlokalizowanych zazwyczaj na obszarach wiejskich.

 Dr Helena McMahon przedstawiła zadania i cele projektu, uczestnicy przedstawili się i nakreślili swoją rolę w projekcie TRADEIT. Producenci tradycyjnej żywności podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat typowych problemów napotykanych we własnej działalności lub segmencie rynku oraz korzyści płynących z udziału w projekcie TRADEIT. Reiner Erich Stolzenberger z Piekarni Stolzenberger, rodzinnej piekarni zatrudniającej 25 pracowników na południu Niemiec, podkreślił znaczenie wzajemnego wspierania się przez uczestników sieci. Jednym z największych wyzwań w prowadzeniu firmy zajmującej się tradycyjną żywnością jest dla niego to, że oferowane przez niego pieczywo ma stosunkowo krótki okres przydatności do spożycia w porównaniu z innymi rodzajami chleba, ponieważ do produkcji wykorzystuje on zakwas chlebowy i nie używa składników chemicznych. Projekt ten w dużym stopniu pomoże mu poprawić know-how we własnej działalności.

Kate Carmody z Beal Organic Cheese scharakteryzowała bariery dla tradycyjnych i rzemieślniczych producentów żywności w sektorze mleczarskim. Jedną z ważniejszych kwestii były oczekiwania i prośby dużych sieci handlowych; za przykład posłużyła tu prośba wobec Beal Cheese, aby firma dostosowała produkty pod względem wielkości i wyglądu do wymagań handlowych. Taka jednorodność, jeśli chodzi o rozmiar produktu, jest niezwykle trudna do osiągnięcia w przypadku tego konkretnego ręcznie ciętego sera. Kate przedstawiła także wyzwania, jakie stawiają przed firmami prośby o sprzedaż poniżej kosztów oraz nadawanie cen w ramach „oferty specjalnej”, a które stanowią wyzwanie dla małych producentów nieosiągających korzyści dzięki efektowi skali.

Odbyły się również szczegółowe prezentacje na temat każdego z pakietów roboczych TRADEIT, podczas których nakreślono ich cele, zadania i rezultaty.

PR1Zarząd projektu: Catherine Halbert, Halbert Research
PR2Transfer technologiczny: dr Corinne Edwards, Coventry University Enterprise
PR3Transfer wiedzy, dr Catherine Halbert, Halbert Research
PR4Przedsiębiorczość Breda O’Dwyer, Instytut Technologiczny w Tralee
PR5Wspieranie sieci: prof. Paul Coughlan, Trinity College w Dublinie
PR6Program Strategicznych Badań i Innowacji. prof. Brian McKenna, EFFoST
PR7Rozpowszechnianie: prof. Brian McKenna, EFFoST

Miały miejsce również szczegółowe konstruktywne dyskusje, które skutecznie zainicjowały proces współpracy, zidentyfikowały i zbudowały relacje i synergie pomiędzy pakietami roboczymi, zadaniami i działaniami. Profesor Paul Coughlan oraz zespół pakietu roboczego nr 5 przeprowadzili kilka osobnych sesji dyskusyjnych dotyczących metody uczenia się poprzez działanie, pozwalając partnerom zwrócić uwagę na niejasne aspekty wymagające szerszego omówienia i analiz. Ostatnia sesja tego dnia dotyczyła finansowych aspektów projektu oraz ustalenia głównych zadań zatwierdzonych do wykonania dla każdego z pakietów roboczych. Wydarzenie to odniosło wielki sukces, a partnerzy wyjeżdżali bogatsi o dogłębną znajomość projektu i zespołu projektowego.
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver