W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Ośrodki TRADEIT: Ankieta analiza potrzeb i barier oraz warsztaty
 
iStock_000005153036Small.jpg

TRADEIT ma służyć szczególnie zaspokojeniu podstawowych potrzeb technologicznych MŚP zajmujących się wyrobem tradycyjnej żywności z sektorów: nabiałowego, mięsnego i piekarniczego. Działania związane z transferem technologii napędzane będą zarówno przez „przyciąganie” technologii przez MŚP, jak i „popychanie” ze strony poszczególnych ekspertów technologicznych z sieci TRADEIT.

Temu technologicznemu „przyciąganiu” pomoże rozległa „Analiza potrzeb i barier”, która określi potrzeby technologiczne, kwestie biznesowe, a także bariery w procesie wdrażania rozwiązań na szczeblu lokalnym. Chociaż zostało już wykonanych wiele badań potrzeb i barier w zakresie transferu technologii, to wciąż mało jest informacji na temat problemów, szczególnie tych na poziomie regionalnym i podsektorowym, napotykanych przez małe i mikroprzedsiębiorstwa produkujące żywność tradycyjną.

Projekt TRADEIT obecnie zajmuje się wypełnieniem tej luki poprzez zorganizowanie forum warsztatowego.  Pierwszym krokiem jest rozpowszechnienie na szeroką skalę elektronicznej ankiety dotyczącej potrzeb i barier (kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę), odbędzie się również szereg sesji warsztatowych (zarejestruj się tutaj na wydarzenia organizowane przez Twój regionalny ośrodek).

Określając potrzeby technologiczne dla sektora żywności tradycyjnej, MŚP będą mogły upewnić się, że w czasie różnych wydarzeń związanych z TRADEIT zostaną zaprezentowane odpowiednie i interesujące dla nich technologie. 

To z kolei poprawi wydajność, efektywność, zgodność, jakość i innowacyjność produktów, umożliwiając MŚP sektora żywności tradycyjnej ekspansję na wcześniej niewykorzystywane rynki europejskie, zwiększenie przychodów i udziału w rynku.

Technologie te zostaną scharakteryzowane na elektronicznej platformie TRADEIT i zaprezentowane podczas przyszłych wydarzeń TRADEIT, których motywem przewodnim będzie transfer technologii, jak imprezy związane z pośrednictwem handlowym czy zadania MŚP, zaplanowane na najbliższe 3 lata – wszystkie promowane będą przez Biuletyn oraz www.tradeitnetwork.eu.

Email Newsletter Software by Newsweaver