W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Wprowadzenie
 

Żywność tradycyjna to ważny element dziedzictwa kulturowego każdego państwa członkowskiego i ma ona istotny udział w gospodarce wielu regionów. Aby sprostać rosnącym potrzebom klientów, niezbędny jest znaczący wzrost innowacyjności ze strony MŚP sektora żywności tradycyjnej po to, by wytwarzali oni oryginalne wyroby, spełniające jednocześnie wymogi norm bezpieczeństwa żywności XXI wieku, wymagania konsumentów w zakresie wartości odżywczej, sensorycznej, wygody, identyfikowalności, wpływu na środowisko naturalne oraz trwałości.

Przyjmuje się, że przyszły wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy w Europie w coraz większym stopniu będą związane z innowacjami w zakresie wytwarzania produktów, świadczenia usług i tworzenia modeli biznesowych. Ponadto, aby producenci tradycyjnej żywności mogli konkurować na coraz bardziej globalnym europejskim rynku żywności, MŚP tego sektora będą musiały rozwiązać kwestie związane z łańcuchami dostaw, marketingiem i modelami biznesowymi. Jest to szczególnie trudne zadanie dla MŚP sektora tradycyjnej i rzemieślniczej produkcji żywności, ponieważ bardzo niewielka ich część posiada środki lub możliwości do przeprowadzania badań i wprowadzania innowacji; rzadko również takie firmy posiadają zasoby finansowe i ludzkie niezbędne do udziału w projektach opartych na współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Problem ten wymaga znacznych inwestycji i wsparcia na szczeblu UE; uzyskano na tym polu wsparcie — zgodę na finansowanie dwóch projektów przez Komisję Europejską, które na celu mają przede wszystkim wspieranie producentów tradycyjnej żywności w całej Europie — TRADEIT (www.tradeitnetwork.eu) oraz TRAFOON (www.trafoon.eu) .

Cele projektu TRADEIT

1.Ustanowienie europejskiej sieci i Ośrodków regionalnych w celu połączenia partnerów sektora produkcji tradycyjnej żywności w całej UE
2.Promowanie inteligentnej specjalizacji i innowacji poprzez działania związane z transferem odpowiedniej technologii
3.Transfer wiedzy do MŚP sektora tradycyjnej żywności w kluczowych obszarach związanych z ich konkurencyjnością, przy wykorzystaniu metody szkoleń praktycznych i nowatorskiego podejścia do uczenia się
4.Promowanie innowacji w dziedzinie badań naukowych poprzez zapewnienie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości dla analityków żywności
5.Wspieranie współpracy w ramach sieci oraz procesów uczenia się
6.Opracowanie strategicznego programu badań i innowacji dla sektora żywności tradycyjnej
7.Zapewnienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju dla większej liczby MŚP sektora tradycyjnej żywności poprzez szkolenia open source i zasoby dostępne za pośrednictwem sieci TRADEIT i ośrodków

Do najważniejszych celów należeć będzie rozwój zrównoważonej sieci w celu modernizacji i podniesienia kwalifikacji MŚP produkujących żywność tradycyjną, promocja innowacji i zapewnienie programu badań dla sektora tradycyjnej żywności, co zwiększy konkurencyjność produkcji tradycyjnej żywności przez MŚP oraz regionalnych gospodarek.


Email Software by Newsweaver