W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wprowadzenie
Ostatnie wydarzenia
Spotkanie inaugurujące projekt TRADEIT
Aktualności
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
Action Learning
Prośba o zgłoszenie analityków żywności do udziału w Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT
Tradycyjne Producent Żywności
Studium przypadku TRADEIT: Charakterystyka pewnego irlandzkiego producenta tradycyjnego sera
Ośrodki TRADEIT: Centra wsparcia dla producentów naturalnej żywności
 

Pierwszym działaniem z inicjatywy projektu TRADEIT było stworzenie ośrodków transferu wiedzy i technologii, których celem było wsparcie producentów tradycyjnej żywności (ośrodki TRADEIT); obecnie funkcjonuje dziewięć ośrodków. Sieć ośrodków TRADEIT zapewni szeroki wachlarz wydarzeń związanych z transferem technologii oraz wsparcie, które wspólnie będą sprzyjać transferowi technologii poprzez identyfikację, prezentację i upowszechnianie dostępnych i pojawiających się technologii, komercjalizację wyników działań finansowanych publicznie działów badań i rozwoju oraz innowacji, a także stymulowanie innowacji technologicznych poprzez rozwój innowacyjnej współpracy MŚP sektora tradycyjnej żywności.

Ośrodki będą gospodarzami imprez związanych z transferem wiedzy, zapewniając szkolenia oraz wiedzę na tematy kluczowe dla konkurencyjności producentów tradycyjnej żywności, jak bezpieczeństwo i jakość żywności, plan zakładu, modele kosztów, marketing, oznaczanie geograficzne i rozwój produktu.

Każdy ośrodek będzie tworzyć i udostępniać podsieć TRADEIT, określoną przez region i język z udziałem powiązanej sieci lokalnych i regionalnych producentów tradycyjnej żywności, związaną również z odpowiednimi narodowymi organizacjami zajmującymi się żywnością oraz organizacjami politycznymi.

Na poniższej interaktywnej mapie umieszczono dziewięć ośrodków – kto jest Twoim regionalnym doradcą?


Newsletter Marketing Powered by Newsweaver