W tym numerze
Funkcja Artykuł
Innowacje dla zrównoważonej produkcji żywności
Ostatnie wydarzenia
Pierwsze szkolenia TRADEIT we Włoszech dotyczące bezpieczeństwa i etykietowania żywności
Jak irlandzki piekarz skorzystał na brokerage-event TRADEIT
Aktualności
Taste of Science – e-magazyn producentów żywności sektora MŚP
Tradycyjne Producent Żywności
„Innowacja może karmić tradycję – obydwie muszą żyć razem”
Pierwsze szkolenia TRADEIT we Włoszech dotyczące bezpieczeństwa i etykietowania żywności
by Matteo di Rosa
 

2 i 3 lutego APRE – jako partner i włoski ośrodek projektu TRADEIT – zorganizował pierwsze dwie sesje z serii intensywnych szkoleń przewidzianych w projekcie. Uczestnikami tych warsztatów byli przedstawiciele MŚP zajmujący się produkcją żywności tradycyjnej. Pierwszy kurs poświęcono bezpieczeństwu żywności i zarządzaniu jakością w produkcji żywności na małą skalę, drugi zaś – etykietowaniu żywności i jej wprowadzaniu na rynek jako produktu miejscowego i lokalnej specjalności.

Program warsztatów powstał w oparciu o potrzeby małych włoskich producentów żywności tradycyjnej – wzięto pod uwagę również przeszkody, jakie napotykają firmy tej branży w kluczowych aspektach działalności, jak bezpieczeństwo i jakość żywności, rozwój produktów, innowacje i inteligentne technologie, etykietowanie, opakowywanie i wprowadzanie na rynek.

Moduł poświęcony bezpieczeństwu żywności i zarządzaniu jakością w produkcji żywności na małą skalę prowadziły trzy analityczki z ENEA – UTAGRI (Włoskiej Krajowej Agencji ds. Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego): Ombretta Presenti, Valentina Tolaini i Antonella Del Fiore. Z kolei modułowi poświęconemu etykietowaniu żywności i jej wprowadzaniu na rynek jako produktu miejscowego i lokalnej specjalności przewodniczyła Gabriella Lo Feudo, analityczka z Rady Badań Rolniczych (CRA).

W wydarzeniach wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących różne sektory MŚP, Izbę Handlową i stowarzyszenia związane z produkcją żywności tradycyjnej. Firmy pozytywnie wypowiadały się o warsztatach, zarówno jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, jak i samo wsparcie, a w szczególności chwaliły możliwość nawiązywania kontaktów.

Wydarzenia towarzyszące
Poza dwoma dniami szkoleń włoski ośrodek zorganizował również wydarzenia towarzyszące. Pierwszego dnia podpisane zostało porozumienie pomiędzy koordynatorami projektów TRADEIT i Synergia – których reprezentowali odpowiednio Helena McMahon i Nicola Colonna – w oparciu o wiele zidentyfikowanych wspólnych obszarów działań interwencyjnych.

Projekt SINERGIA, współfinansowany przez program MED, to międzynarodowy program europejskiej współpracy terytorialnej, którego celem jest wspieranie transferu technologii w sektorze energetycznym dla MŚP branży rolniczej działających na terenach śródziemnomorskich (patrz broszura SINERGII).

Podczas drugiego dnia szkoleń zespół TRADEIT odwiedził dwóch producentów tradycyjnej żywności działających w sektorze MŚP i będących członkami włoskiej podsieci: La Dolce Roma (piekarnia) i Riti Formaggio (zakład serowarski) na wiejskich peryferiach Rzymu.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver