W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wniosek 6: Technologia może ułatwić planowanie
Wniosek 7: Tworzenie możliwości biznesowych
Wniosek 8: Warto zapewnić czas, aby uczestnicy mogli spotkać się w nieformalnych warunkach
Wniosek 9: Wybór miejsca i układu pomieszczeń jest ważny
Wniosek 10: Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie
Omówienie spotkań kooperacyjnych: Wnioski TRADEIT – część II
Nazwisko autora
by Joan Lockyer
 

Zakończenie spotkań kooperacyjnych to ważny kamień milowy inicjatywy TRADEIT, dlatego w dwóch kolejnych biuletynach skupiamy się na uczestnictwie w projekcie i imprezach, które zrealizowano do tej pory. Ten biuletyn zawiera część II, koncentrującą się na spotkaniach kooperacyjnych TRADEIT i pięciu wnioskach wyciągniętych po zakończeniu tych imprez.

Celem spotkań kooperacyjnych jest zebranie w jednym miejscu osób, które łączy wspólny cel. Może to być wspólny problem czy choćby chęć zaoferowania swojego rozwiązania bądź podejścia wymagającego dodatkowych testów lub badań.  W naszym przypadku głównymi zagadnieniami były technologia i innowacyjność. Spotkania miały na celu połączenie ze sobą różnego typu interesariuszy (firm z sektora MSP, dostawców technologii, badaczy i innowatorów) z całej Europy oraz zapewnienia im unikalnej możliwości uzyskania wglądu w wartość i potencjał, jakie cechuje proces wspierania innowacji w nietypowych sektorach. W trakcie serii sześciu spotkań zdołaliśmy rozwinąć model współpracy, tworząc przykład dobrej praktyki przekazywania informacji na temat osiągnięć technologicznych oraz innowacji małym i średnim producentom tradycyjnego nabiału, mięsa i pieczywa. Poza wydarzeniami przeznaczonymi dla poszczególnych sektorów przeprowadziliśmy także szereg międzysektorowych spotkań kooperacyjnych skupiających się na tematyce zrównoważonego rozwoju, opakowań i bezpieczeństwa żywności.

Dwa kolejne biuletyny będą zawierać najważniejsze informacje na temat każdego ze spotkań kooperacyjnych zorganizowanych w 2015 r. Staraliśmy się wyciągnąć wnioski z naszych doświadczeń i wykorzystać je do przedstawienia w skrócie 10 zaleceń w zakresie planowania i realizacji skutecznych spotkań kooperacyjnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w odrębnych artykułach. Poniżej zamieszczamy natomiast zestawienie 10 wniosków, które wyciągnęliśmy z wydarzeń TRADEIT:

Wnioski – część I (poprzedni biuletyn, numer 9):

  • Należy uczyć się zarówno od siebie nawzajem, jak i od ekspertów.
  • Warto rozważyć korzyści płynące z połączenia spotkania z dużą międzynarodową wystawą.
  • Należy zachować naturalne podejście i przekazywać odbiorcom najważniejsze informacje.
  • Warto wykorzystywać posiadane sieci kontaktów.
  • Dużą wartość mają wycieczki i praktyczne prezentacje.

Wnioski – część II:

  • Technologia może ułatwić planowanie.
  • Należy samemu tworzyć nowe możliwości biznesowe.
  • Warto zapewnić czas, aby uczestnicy mogli spotkać się w nieformalnych warunkach.
  • Duże znaczenie ma wybór miejsca i rozplanowanie wydarzenia.
  • Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie.
Email Newsletter Software by Newsweaver