W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wniosek 6: Technologia może ułatwić planowanie
Wniosek 7: Tworzenie możliwości biznesowych
Wniosek 8: Warto zapewnić czas, aby uczestnicy mogli spotkać się w nieformalnych warunkach
Wniosek 9: Wybór miejsca i układu pomieszczeń jest ważny
Wniosek 10: Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie
Wniosek 7: Tworzenie możliwości biznesowych
Dzień kooperacyjny — Bezpieczeństwo żywności
 

To ostatnie z tej serii spotkanie kooperacyjne dotyczyło bardzo istotnego tematu – bezpieczeństwa żywności. Zgromadziło producentów żywności i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności z całej Europy. Jego celem było przedstawienie technologii odpowiednich dla producentów tradycyjnej żywności oraz ułatwienie wymiany najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Podobnie jak na poprzednich spotkaniach kooperacyjnych program stanowiło połączenie prezentacji, spotkań i dyskusji producentów żywności tradycyjnej, ekspertów i dostawców technologii w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Główne tematy programu:

  • Wykrywanie zanieczyszczeń żywności
  • Monitorowanie, śledzenie i identyfikacja żywności
  • Czyszczenie i dezynfekcja
  • Nowoczesne technologie bezpiecznego przetwarzania żywności

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili lokalne firmy zajmujące się produkcją żywności i mieli okazję rozszerzyć swoją sieć współpracy. Dwustronne spotkania były organizowane wokół konkretnych tematów w zakresie bezpieczeństwa żywności, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział w bezpośrednich spotkaniach – zarówno pomiędzy przedstawicielami firm (B2B), jak i przedstawicielami firm i świata nauki (B2A).

Impreza zapewniła producentom żywności wytwarzanej domowymi sposobami okazję do omówienia wyzwań dotyczących bezpieczeństwa żywności i podzielenia się najlepszymi praktykami oraz uzyskania dostępu do wiedzy ekspertów i badaczy w tej dziedzinie.

Wydarzenie to różniło się od innych spotkań kooperacyjnych. Zbiegło się ono ze słynnym festiwalem Dingle Food Festival, w którym uczestniczyli też producenci TRADEIT. W namiocie EuroFoodVision mieli okazję, aby zaprezentować swoje produkty i spotkać się z głównymi nabywcami żywności z Irlandii i Wielkiej Brytanii.Namiot EuroFoodVision znajdował się w samym sercu festiwalu, choć początkowo był zamknięty dla publiczności w celu umożliwienia uczestnikom przeprowadzenia rozmów z nabywcami. Po otwarciu namiotu dla publiczności odwiedzający festiwal mieli możliwość degustacji produktów oferowanych przez producentów powiązanych z TRADEIT.  Sprzedaż produktów była niedozwolona — producenci mogli oferować próbki i prezentować swoje produkty żywnościowe oraz materiały marketingowe.

Wielu producentów miało okazję do dokładnego omówienia kwestii związanych z ich produktami z nabywcami oraz uzyskało opinię na temat swoich produktów i podejścia do rynku sprzedaży. Wiele osób spróbowało produktów po otwarciu namiotu dla publiczności. Miejsce to było tłumnie odwiedzane przez cały czas trwania imprezy.

Opinie zwiedzających i nabywców świadczą o znaczącym wzroście zaufania do wielu producentów.  Prowadzenie spotkań kooperacyjnych w trakcie festiwalu dało producentom możliwość zapoznania się z działalnością innych producentów żywności; mieli możliwość spróbowania produktów innych producentów i, co najważniejsze, szukania szansy wejścia ze swoimi produktami na inne rynki dzięki kontaktom z nabywcami i publicznością. 

Email Newsletter Software by Newsweaver