W tym numerze
Funkcja Artykuł
Długotrwałe relacje podstawą aktywnego uczestnictwa MŚP
Ostatnie wydarzenia
Potrzeby badawcze i bariery dla innowacji w sektorze małych przedsiębiorstw z branży tradycyjnej żywności
TRADEIT inspiruje innowacje piekarnicze w Poczdamie
Długotrwałe relacje podstawą aktywnego uczestnictwa MŚP

W Finlandii doradcy TRADEIT z uniwersytetu Savonia UAS, który jest partnerem projektu TRADEIT, aktywnie wspierają sieć producentów tradycyjnej żywności z sektora MŚP, zlokalizowaną głównie w rejonie fińskiego miasta Kuopio. Uczelnia Savonia UAS nawiązała ścisłe relacje z tymi lokalnymi przedsiębiorstwami, wykorzystując na potrzeby wsparcia MŚP tzw. model uczenia się w przestrzeni otwartych innowacji (Open Innovation Space).

 

Lokalizowanie modułów szkoleniowych dla fińskiej sieci MŚP
Projekt TRADEIT ma na celu ułatwianie transferu wiedzy w odpowiedzi na konkretne potrzeby MŚP na poziomie regionalnym. W Finlandii proces ten objął analizę potrzeb i barier oraz wizyty w terenie z udziałem producentów żywności w celu ustalenia określonych potrzeb MŚP w regionie. Na tej podstawie zespół uniwersytetu Savonia ds. transferu wiedzy (rys. 1) przygotował warsztaty, wybierając i lokalizując zawartość 4 modułów szkoleniowych skupionych wokół tematów bezpieczeństwa żywności, znakowania i marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, konkurencyjności i strategii cenowych, tak aby konkretnie zająć się elementami priorytetowymi dla fińskich przedsiębiorstw. Przykładem jest wykorzystanie nowego systemu OIVA w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 
Rys. 1.
Wizyta dr Catherine Halbert w fińskim ośrodku Future Food w połowie sierpnia okazała się niezwykle pomocna w doprecyzowaniu wszystkich modułów szkoleniowych przed ich realizacją. Na zdjęciu od lewej do prawej: przedsiębiorca Risto Hallman – uczestnik Tradeit, dr Catherine Halbert, MSc. (mgr nauk ścisłych) Kai Selander (moduł 2) – szkoleniowiec, MSc. Sirpa Vauhkonen (moduł 3) – szkoleniowiec, dr Anna-Maria Saarela – doradca ośrodka oraz MSc. Mari Vartiainen (moduł 4)– szkoleniowiec.

Interaktywne sesje praktycznego uczenia się przez działanie na potrzeby MŚP w projekcie TRADEIT
Wspomniane cztery moduły były realizowane z wykorzystaniem metody interaktywnego uczenia się przez działanie, dzięki czemu uczestniczący producenci żywności mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz omówić wspólne problemy i strategie przynoszące sukcesy, a także opracować potencjalne rozwiązania. Uzyskano bardzo pozytywne informacje zwrotne od firm, dotyczące zarówno zawartości, jak i zapewnionego wsparcia, a w szczególności odkrytych możliwości nawiązywania kontaktów. MŚP zgłosiły wniosek o zorganizowanie dodatkowych sesji. Odbędą się one na początku 2015.

 
Rys. 2. Druga sesja interaktywnego uczenia się przez działanie poświęcona konkurencyjności, modelom kosztów i strategiom cenowym na potrzeby sektora tradycyjnej żywności, zorganizowana 8 października z udziałem dwunastu uczestników z sektora MŚP; prowadzący: MSc. Kai Selander.

Rozwój produktów ukierunkowany przez konsumenta
Ośrodek Future Food przy uniwersytecie nauk stosowanych Savonia UAS zapewnia szeroką gamę usług i obiektów na potrzeby rozwoju produktów ukierunkowanego przez klienta, w tym m.in. laboratorium badań żywności, laboratorium produkcyjne testowanych produktów spożywczych i wielofunkcyjne laboratorium badań konsumenckich z możliwością przekształcenia domowej kuchni w restaurację, 7-osobowe miejsce do oceny indywidualnej lub okrągły stół dla panelu konsumenckiego z opcją wielofunkcyjnej obserwacji (rys. 4). Ośrodek ten specjalizuje się w usługach rozwoju produktów, takich jak generowanie pomysłów, opracowywanie prototypów, optymalizacja produktów, analiza właściwości chemicznych i mikrobiologicznych, oceny sensoryczne dokonywane przez zespoły specjalistów i konsumentów, marketing produktów i wprowadzanie produktów na rynek.

 

Więcej informacji na temat usług ośrodka Future Food:
FOOD – usługi rozwoju produktów
FOOD – badania konsumenckie

 
Rys. 3. Pokój o kilku zastosowaniach dla panelu konsumenckiego w ośrodku Future Food można przekształcić z domowej kuchni w restaurację oraz z 7-osobowego miejsca do oceny indywidualnej w okrągły stół dla panelu konsumenckiego z możliwością wielofunkcyjnej obserwacji.

Większa sprzedaż w sektorze MŚP dzięki unikalnej metodzie gromadzenia danych rzeczywistych
Uznana w skali międzynarodowej metoda badań konsumenckich znana jako protokół analizy werbalnej została połączona z bezprzewodowym systemem obserwacji audiowizualnej w rzeczywistych warunkach i udostępniona w postaci narzędzia wsparcia dla sieci MŚP w projekcie TRADEIT za pośrednictwem ośrodka Future Food uniwersytetu Savonia. Jest ona przydatnym narzędziem, dzięki któremu spostrzeżenia konsumentów mogą wpłynąć na rodzaj innowacji w ukierunkowanym przez konsumentów rozwoju produktów, który spełni potrzeby firmy. To nowatorskie podejście zostało z powodzeniem wdrożone przez piekarnię Trube Ltd., której sprzedaż chleba cynamonowego wzrosła o 88%, a sprzedaż chleba maślanego o 22%. (Rys. 5) Podczas projektu TRADEIT ośrodek Future Food zapewni moduł strategii rozwoju produktów ukierunkowanego przez konsumenta na potrzeby tradycyjnej żywności, w którym zawarte są także inne metody wykorzystania konsumentów w procesie rozwoju produktów przez MŚP. Głównym celem ośrodka jest stworzenie przedsiębiorcom, edukatorom, naukowcom, innowatorom i konsumentom możliwości bardzo ścisłej współpracy – jakiej do tej pory nie sposób było uzyskać – poprzez zastosowanie innowacyjnych metod tworzenia nowej wartości dla całego łańcucha dostaw.

 
Rys. 4. Dzięki danym zebranym od konsumentów w terenie w ramach nowatorskiej metody badań konsumenckich piekarnia Trube Ltd. zwiększyła sprzedaż chleba cynamonowego o 88% i chleba maślanego o 22%, jak podaje dyrektor firmy Jarmo Tolvanen, na zdjęciu razem z doradcą ośrodka dr Anną-Marią Saarela i głównym wykładowcą Anją-Riittą Keinänen.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach z zakresu rozwoju produktów ukierunkowanego przez konsumenta, proszę wysłać wiadomość na adres e-mailowy anna-maria.saarela@savonia.fi, osoba do kontaktów: dr Anna Maria Saarela.

 

*) Saarela A-M., Kantanen T., Lapveteläinen A., Mykkänen H., Karppinen H., Rissanen R. Combining Verbal Analysis Protocol and Wireless Audio-Visual Observation to Examine Consumers’ Supermarket Shopping Behavior,International Journal of Consumer Studies. doi: 10.1111/ijcs.12022, 2013.

Email Newsletter Software by Newsweaver