W tym numerze
Funkcja Artykuł
Platforma rynkowa TRADEIT
Ostatnie wydarzenia
Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Aktualności
Szkolenie dla producentów tradycyjnej żywności
Wyszukiwanie sieci dystrybucji
Tradycyjne Producent Żywności
Piekarnia Reiner Stolzenberger
Szkolenie dla producentów tradycyjnej żywności
Z wizytą w polskim ośrodku transferu wiedzy i technologii TRADEIT
 
Dr Catherine Halbert, dr Andrzej Fetliński i przedstawiciele Polski Hub podsieci.
Dr Catherine Halbert, dr Andrzej Fetliński i przedstawiciele Polski Hub podsieci.

W ramach przygotowań do intensywnej rundy szkoleń zaplanowanej na jesień i na 2015 rok dr Catherine Halbert (lider TRADEIT PR3) z firmy Halbert Research spotkała się w czerwcu w Polsce z doradcą polskiego ośrodka dr. Andrzejem Fetlińskim oraz z kilkoma szkoleniowcami i członkami tego ośrodka (MŚP oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji).

Przedstawiono przegląd polskiego przemysłu spożywczego z interesującymi statystykami: 70% rynku pozostaje pod kontrolą sieci (wielkich sieci detalicznych) z 350 000 sklepów i 500 000 firm przemysłu spożywczego. Polacy ogólnie wysoko cenią sobie tradycyjną żywność, dlatego sektor produktów tradycyjnych jest konkurencyjny, zwiększając eksport i dysponując strategiami konkurowania na rynku sprzedaży detalicznej.

Podczas rozmów omawiano potrzeby szkoleniowe MŚP i możliwości zapewnienia wsparcia w ramach TRADEIT. Uczestnicy byli wyraźnie zmotywowani do zaangażowania się zarówno w szkolenia, jak i nawiązywanie kontaktów z innymi producentami tradycyjnej żywności w regionie. Po raz pierwszy firmy miały możliwość zaangażowania się w finansowany przez UE projekt ukierunkowany bezpośrednio na ich sektor i były bardzo z tego zadowolone.

Omawiano szereg aspektów produkcji tradycyjnej żywności, w tym wyzwania w zakresie egzekwowania przepisów unijnych i krajowych, potrzeby związane z prowadzeniem małej firmy rodzinnej, kwestię sieci jako czynników ułatwiających zmiany oraz podnoszenie jakości postępu, a także regionalne łańcuchy dostaw i logistykę ekspansji rynkowej. Stwierdzono, że dzięki większej wszechstronności pod względem znajomości języków obcych i umiejętności biznesowych młodsze pokolenia tych rodzinnych firm zajmujących się produkcją tradycyjnej żywności mają kluczowe znaczenie dla zachowania zrównoważenia i rozwoju tych firm.

W projekcie TRADEIT będą realizowane wydarzenia szkoleniowe obejmujące 9 tematów kluczowych dla konkurencyjności producentów tradycyjnej żywności.


Nr modułuNazwa modułu
1Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie jakością w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności tradycyjnej na małą skalę
2Konkurencyjność, modele kosztów i strategie cenowe dla sektora żywności tradycyjnej
3Etykietowanie żywności i dystrybucja w przypadku produktów z oznaczeniem geograficznym i produktów tradycyjnych
4Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności na małą skalę
5Zarządzanie środowiskiem i charakterystyka tradycyjnej żywności*
6Ukierunkowane przez konsumenta strategie rozwoju tradycyjnej żywności
7Zoptymalizowane projekty zakładów i protokoły produkcji w sektorze produkcji tradycyjnej żywności
8Inteligentne zastosowanie technologii informacyjnych w systemach produkcji tradycyjnej żywności
9Innowacja, prawo własności intelektualnej i powiązane kwestie prawne w sektorze tradycyjnej żywności

Polski ośrodek będzie realizował moduły 1 i 2. 4 i 7: przeprowadzone zostaną szkolenia ukierunkowane na zapewnienie kluczowych narzędzi i praktycznych zaleceń dla producentów żywności. W ramach wydarzeń treści szkoleniowe zostaną splecione z przekazem najistotniejszych informacji. Na przykład inspektorzy weterynaryjni wyjaśnią kwestie wymogów regulacyjnych i kontroli zakładów produkcji tradycyjnego sera, a przedstawiciel wielkiej sieci detalicznej wyjaśni kwestię bezpieczeństwa żywności i wymagania dotyczące jakości w zakresie układania lub zawierania umów. Ponadto omówiony zostanie temat optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw w handlu z wielkimi sieciami detalicznymi (zarejestruj się tutaj).

Numer modułu

Nazwa modułu


Termin szkolenia – polski ośrodek
1

Bezpieczeństwo żywności i zarządzanie jakością w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności tradycyjnej na małą skalę

4 września 2014 r.


2

Konkurencyjność, modele kosztów i strategie cenowe dla sektora żywności tradycyjnej5 marca 2015 r.

4

Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieci dystrybucji dla przedsiębiorstw zajmujących się wyrobem żywności na małą skalę29 października 2014 r.

7Ukierunkowane przez konsumenta strategie rozwoju tradycyjnej żywności9 września 2015 r.

Każdy z 8 ośrodków TRADEIT przeprowadzi również serię imprez szkoleniowych począwszy od września 2014 r. Wszystkie zostały szczegółowo przedstawione tutaj na stronie internetowej TRADEIT. 

Email Software by Newsweaver