W tym numerze
Funkcja Artykuł
Innowacje dla zrównoważonej produkcji żywności
Ostatnie wydarzenia
Pierwsze szkolenia TRADEIT we Włoszech dotyczące bezpieczeństwa i etykietowania żywności
Jak irlandzki piekarz skorzystał na brokerage-event TRADEIT
Aktualności
Taste of Science – e-magazyn producentów żywności sektora MŚP
Tradycyjne Producent Żywności
„Innowacja może karmić tradycję – obydwie muszą żyć razem”
Program badań i innowacji strategicznych
by Brian McKenna
 

TRADEIT opracowuje właśnie plan badań i innowacji strategicznych dla MŚP sektora żywności tradycyjnej – to jego właśnie najprawdopodobniej będą dotyczyły zagadnienia finansowanych przez państwo inicjatyw w zakresie badań i innowacji, które realizowane mają być w kolejnej dekadzie. Jednak w przygotowywaniu tej „listy życzeń” pilnie potrzebujemy pomocy wszystkich MŚP należących do naszej sieci.

OGÓLNE POTRZEBY
Podczas warsztatów oraz spotkań brokerage-event przeprowadziliśmy już konsultacje z przedstawicielami MŚP – ujawniliśmy wiele ogólnych czynników utrudniających wprowadzanie innowacji. Głównymi barierami w tym zakresie są:

 • brak czasu na odpowiednie wprowadzenie innowacji
 • trudności związane z dostępnością funduszy przeznaczonych na wprowadzanie innowacji
 • nieodpowiedni rozmiar i koszt nowego sprzętu przetwórczego potrzebnego do realizacji innowacji produktowych
 • problemy dotyczące tworzenia odpowiednich sieci dystrybucji
 • niedostateczna świadomość na temat innowacji.

Mniej częste, ale równie rzeczywiste problemy, jakie odnotowaliśmy, związane są z:

 • właściwym zarządzaniem rozwojem firmy
 • rozwojem osobistym w ramach firmy
 • brakiem zdolnych pracowników/personelu technicznego
 • brakiem doświadczenia w marketingu/internacjonalizacji
 • brakiem kapitału/dostępu do inwestycji i wiedzy dotyczącej nowych możliwości finansowania
 • brakiem informacji o firmie i potencjalnych nowych rynkach
 • trudnościami w dostosowywaniu działalności do istniejących przepisów prawnych
 • nowymi modelami biznesowymi i e-commerce
 • brakiem dostępu do zewnętrznej/zaawansowanej wiedzy (naukowej, technologicznej i biznesowej)
 • brakiem wiedzy dotyczącej nowych technologii i produktów
 • kontrolą nad kosztami surowców
 • sposobami zapewnienia długiego okresu magazynowania
 • sposobami obniżenia zużycia/kosztów energii elektrycznej
 • wiedzą dotyczącą nowych rodzajów pakowania, w tym opakowań aktywnych i inteligentnych
 • etykietowaniem żywności w kontekście nowych przepisów prawnych
 • szybką analizą kontroli procedur i bezpieczeństwa żywności
 • działaniami proekologicznymi w zakresie zarządzania odpadami, zmniejszenia ilości odpadów żywnościowych i waloryzacji pozostałości

POTRZEBY DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW
Podczas analizy poszczególnych sektorów żywnościowych pojawiły się pewne dodatkowe kwestie:

szczególne potrzeby sektora wyrobów nabiałowych

 • szybkie testowanie na miejscu w zakładzie
 • dostęp do wspólnych urządzeń przetwórczych
 • nowe modele współpracy
 • składniki funkcjonalne
 • zagadnienia związane z produkcją sera z surowego mleka

Szczególne potrzeby sektora mięsnego

 • dostęp do urządzeń przetwórczych
 • zarządzanie zapasami
 • informacje dotyczące przetwórstwa na małą skalę
 • rozwój nowych produktów

Szczególne potrzeby sektora piekarniczego

 • zaopatrzenie w składniki
 • zarządzanie alergenami
 • dywersyfikacja produktowa
 • fermentacja ciasta
 • produkty bezglutenowe

POTRZEBUJEMY WASZEJ POMOCY!
Oczywiste jest, że sektor żywności tradycyjnej na drodze do innowacyjności napotyka bardzo poważne przeszkody, które wymienione zostały w formularzu ogólnym – martwi nas jednak fakt, że taka ogólna lista może przesłaniać lub pomniejszać wagę problemów. Musimy jak najszybciej zebrać rzeczywiste przykłady problemów, które dotykają MŚP sektora żywności tradycyjnej.

Przeczytajcie uważnie ogólną listę – jeśli okaże się, że któreś z zagadnień dotyczy i Waszego zakładu, nie wahajcie się poinformować o tym TRADEIT. Wysyłajcie nam krótkie opisy danych problemów. Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi na nasz apel zostaną wykorzystane do zilustrowania problemu bez wspominania czy jakichkolwiek danych identyfikacyjnych Waszych firm.

Kontaktujcie się za pośrednictwem adresu e-mail ze mną, Brianem McKenną: b.mckenna@ucd.ie. Każda z odpowiedzi zostanie przeanalizowana i wykorzystana tak, aby zapewnić, że przyszłe finansowanie innowacji i badań idzie w dobrym kierunku.

Email Newsletter Software by Newsweaver