Feature Article
Nauka strategii marketingowych w sektorze rolniczym
Pierwsze efekty projektu Farm Inc
by Nardi L., Rinaldi C., Cavicchi A.
 
Małe przedsiębiorstwa rolnicze i rolnicy indywidualni znajdują się często w niedogodnej sytuacji względem większych graczy w łańcuchu spożywczym. Dlatego też wiele mniejszych przedsiębiorstw często staje przed problemem: ich wysiłki w dążeniu do utrzymania i poprawienia pozycji rynkowej lub zwiększenia udziału w rynku i rozwinięcia działań na rynek międzynarodowy pozostają nienagrodzone.  Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i nowatorskie metody oraz narzędzia marketingowe są niezbędne do poprawienia siły przetargowej.
Małe przedsiębiorstwa rolnicze i rolnicy indywidualni znajdują się często w niedogodnej sytuacji względem większych graczy w łańcuchu spożywczym. Dlatego też wiele mniejszych przedsiębiorstw często staje przed problemem: ich wysiłki w dążeniu do utrzymania i poprawienia pozycji rynkowej lub zwiększenia udziału w rynku i rozwinięcia działań na rynek międzynarodowy pozostają nienagrodzone.  Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i nowatorskie metody oraz narzędzia marketingowe są niezbędne do poprawienia siły przetargowej.

Zmiany zachodzą zarówno w strukturze popytu, jak i podaży. Z jednej strony rozwiązanie problemu zrównoważenia jest pilnym zadaniem i producenci rozumieją wagę procesów przyjaznych dla środowiska w przypadku dalekosiężnych zysków ekonomicznych. Według Francisa (2011) ograniczenia dotyczące paliw kopalnych, wody i dostępnych obszarów uprawnych skłaniają edukatorów do przełożenia nacisku ze strategii dążących do osiągnięcia maksymalnych zbiorów na takie, które wydajnie wykorzystują zasoby i odporność systemów produkcyjnych w mniej łagodnych klimatach.

Z drugiej strony konsumenci są coraz lepiej poinformowani w sprawach żywności dzięki mediom społecznościowym i licznym, łatwo dostępnym narzędziom ICT oraz wzrastającemu zainteresowaniu żywnością, kulinariami, kucharzami i gastronomią, promowanymi przez programy telewizyjne. Warto jest więc zrozumieć, czy konsumenci będą w stanie uznać i docenić wysiłki rolników do osiągnięcia żywności wyższej jakości poprzez praktyki i procesy zrównoważone. Istotne stają się pytania dotyczące badań – nie tylko dla naukowców, ale także ekspertów, praktyków i szkoleniowców: Jak zaangażowanie społecznościowe, etyczne i ekologiczne wpływa na zwiększenie wartości produktu? Jak poinformować konsumenta o tej wartości dodanej? Jak firmy zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz stowarzyszenia rolników mogą wspierać rolników w starciu z tymi nowymi wyzwaniami?

Projekt Farm Inc. (www.farminc.eu) ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych oraz poprawienie jakości stałego szkolenia zawodowego i nabywania umiejętności w sektorze rolniczym. Farm Inc. jest projektem należącym do programu Leonardo da Vinci, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Grecji, Łotwy, Cypru i Belgii i kładzie nacisk na wagę korzystania z narzędzi marketingowych, takich jak marka i internacjonalizacja w celu poprawienia pozycji rynkowej i rozszerzenia działalności na rynek międzynarodowy.


Rysunek 1: Strona główna platformy

W trakcie pierwszego etapu projektu przeprowadzono badania, które miały na celu zrozumienie potrzeb szkoleniowych rolników w danym kraju. Analiza wyników wykazała, że pojawiają się pewne wspólne wnioski na szczeblu europejskim: zrozumienie potrzeb lokalnego konsumenta, zwiększenie poziomu sprzedaży, planowanie i uaktualnianie planów biznesowych, znajdowanie odpowiednich kanałów dystrybucyjnych, wykorzystywanie synergii i sieci.

W kwestii oczekiwanych formatów szkoleń rolnicy bardziej preferują naukę poprzez praktykę niż naukę teorii, co widać w licznym uczestnictwie w targach, konferencjach, wizytach na farmach. Firmy zajmujące się kształceniem zawodowym podkreślają jednak potrzebę łączenia doświadczenia praktycznego z podstawową wiedzą teoretyczną i nalegają na metodę nauki łączonej. Zaznaczają, że nauka w klasie pozwala rolnikom zdobyć wiedzę o podstawowych pojęciach marketingowych, a nauka praktyczna wspomaga rozwój bardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych umiejętności.

Techniki nauki praktycznej zachęcają uczniów do bezpośredniego stosowania tego, czego się uczą oraz analizowania efektów, a następnie uogólniania tych informacji poza obszar środowiska nauczania (Beard & Wilson, 2006). Dzięki uwzględnieniu wymiarów nauki praktycznej szkoleniowcy z zakresu rolnictwa mogą tworzyć wartościowe doświadczenia szkoleniowe. Kolb (komunikacja osobista, 7 września 2010) powiedział: „Nauczyciele mają przewagę w edukacji rolniczej, ponieważ wiedzę tę mogą łatwo przekazywać przez praktykę”.

Badania przeprowadzone przez Brown (2011), które oceniały rentowność i efektywność generowania i dostarczania informacji rolnikom poprzez szkoleniowe konferencje wideo, pokazują, że e-learning ma potencjał jako metoda praktycznego kształcenia rolników.

Na bazie tych dowodów w projekcie Farm Inc. stworzono narzędzie przeznaczone konkretnie na potrzeby małych przedsiębiorstw rolniczych i stowarzyszeń, które umożliwia szkolenie w zakresie tworzenia marki, marketingu i internacjonalizacji.

Cel stworzenia nowatorskiego i interaktywnego narzędzia szkoleniowego ułatwiającego szkolenie rolników został osiągnięty. Narzędzie składa się z 6 elastycznych i zintegrowanych modułów dostępnych na platformie online. Szkolenie zaczyna się od wprowadzenia definicji marketingowych i teorii, a kończy sugestiami dotyczącymi stawiania czoła rynkom międzynarodowym. Inne moduły są poświęcone planom marketingowym, targom, produktom wysokiej jakości i wadze marki wiejskiej. Szkolenie może być używane jako narzędzie do samodzielnej nauki dla rolników lub jako okazja do integracji z oficjalnymi systemami VET. Wyniki są nowatorskie, ponieważ wszystkie podstawowe koncepcje teoretyczne, doświadczenia praktyczne i ćwiczenia samooceny są zintegrowane w jednym narzędziu szkoleniowym, stworzonym jako vademecum marketingu w sektorze rolniczym (wersja beta platformy dostępna jest tutaj: http://farminc-training.gg.dev.militos.org/)


Rysunek 2: Jedna z włoskich imprez pilotażowych

Obecnie zakończona została faza pilotażowa i prace nad platformą są finalizowane. 27 września efekty projektu zostaną oficjalnie zaprezentowane na EXPO 2015 w Mediolanie w pawilonie włoskim, w parku bioróżnorodności, w obecności instytucji włoskich i europejskich. W trakcie tej konferencji wszyscy partnerzy konsorcjum będą mogli spotkać się z zainteresowanymi dostawcami VET, przedsiębiorcami rolniczymi, rolnikami i ich interesariuszami, aby powiedzieć: „To gospodarstwo jest MOJĄ firmą!”.

Bibliografia:
C. Beard & J. Wilson (2006) Experiential Learning: A Best Practice Handbook for Trainers and Educators, London, Kogan Page.
C.A. Francis, N. Jordan, P. Porter, T. A. Breland, G. Lieblein, L. Salomonsson, N. Sriskandarajah, M. Wiedenhoeft, R. DeHaan, I. Braden & V. Langer (2011) Innovative Education in Agroecology: Experiential Learning for a Sustainable Agriculture, Critical Reviews in Plant Sciences, 30:1-2, 226-237
D. A., Kolb (1984) Experiential learning: Praktyka jako źródło nauki i rozwoju. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Nadchodzące wydarzenia
Dzień brokerski; Bezpieczeństwo żywności
Dla europejskich producentów żywności tradycyjnej i wytwarzanej metodami domowymi
by Helena McMahon
 
Impreza dotycząca pośrednictwa handlowego technologii bezpieczeństwa żywności TRADEIT odbywająca się 1 i 2 października sprowadzi w jedno miejsce producentów żywności tradycyjnej i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności z całej Europy.
Impreza dotycząca pośrednictwa handlowego technologii bezpieczeństwa żywności TRADEIT odbywająca się 1 i 2 października sprowadzi w jedno miejsce producentów żywności tradycyjnej i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności z całej Europy.

Celem imprezy jest przedstawienie technologii odpowiednich dla sektora żywności tradycyjnej i ułatwienie wymiany najlepszych praktyk między producentami żywności, dostarczycielami technologii, badaczami i ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.

Ta dwudniowa impreza skupia się na najnowszych informacjach na temat bezpieczeństwa żywności i technologiach, które dotyczą produkcji żywności tradycyjnej i rzemieślniczej produkcji żywności. Na dzień pierwszy składają się rozmowy, spotkania i prezentacje handlowe producentów żywności tradycyjnej, ekspertów i dostarczycieli technologii w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą lokalne firmy zajmujące się produkcją żywności i będą mieli okazję rozszerzyć swoją sieć współpracy.

Odbędą się spotkania w ramach wydarzenia Technology Explorer Brokerage, zorganizowanego wokół konkretnych zagadnień bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy będą mieli okazję zarezerwować bezpośrednie spotkania – zarówno między przedstawicielami firm (B2B), jak i przedstawicielami firm i świata nauki (B2A). Spotkania te ułatwią wymianę biznesową, przepływ wiedzy, dostęp do specjalistów i rozwój firm oraz zwiększą możliwości współpracy przemysłu z ośrodkami badawczymi.

Główne tematy
  • Wykrywanie zanieczyszczenia żywności
  • Monitorowanie, śledzenie i identyfikacja żywności
  • Czyszczenie i dezynfekcja
  • Nowoczesne technologie bezpiecznego przetwarzania żywności

Kto skorzysta na uczestnictwie?

Producenci żywności tradycyjnej i wytwarzanej domowymi sposobami.
Spotkasz tu innych producentów żywności tradycyjnej i wytwarzanej sposobami domowymi, aby omówić powszechne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności i wymienić się pomysłami dotyczącymi najlepszych praktyk. Poznasz najnowsze informacje na temat bezpieczeństwa żywności istotne dla Twojej firmy, zapoznasz się z firmami oferującymi technologie bezpieczeństwa żywności i badaczami, którzy pracują nad rozwojem nowych technologii w tej dziedzini.

Firmy zajmujące się technologią i usługami bezpieczeństwa żywności.Firmy będą miały okazję przedstawić swoje produkty i usługi europejskim producentom żywności i nawiązać współpracę z firmami w branży spożywczej, ekspertami od bezpieczeństwa żywności, organizacjami w branży bezpieczeństwa żywności i współpracownikami.

Badacze i biura transferu technologii.Badacze będą promować nowe i pojawiające się technologie i usługi bezpieczeństwa żywności firmom z branży spożywczej. Zostaną zaproszeni uczestnicy projektów fundowanych przez UE lub państwa, aby zaprezentować odkrycia badawcze i technologie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Biura transferu technologii (TTO) będą promować nowatorskie rozwiązania i oferty transferu technologii.

Jest to wyjątkowa impreza i okazja do podzielenia się doświadczeniami i technologiami bezpieczeństwa żywności. Jeśli chcesz zwiększyć rangę swojej firmy na rynku, stworzyć sieć współpracy lub znaleźć partnera, ta impreza jest dla Ciebie. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale musisz zarejestrować się pod adresem www.b2match.eu/tradeitfoodsafety

Jeśli chcesz zarezerwować stanowisko promocyjne, możliwość zaprezentowania technologii lub plakat reklamowy, złóż krótkie podsumowanie technologii (nie więcej niż 250 słów)

EuroFoodVision – Poznaj kluczowych kupców z rynków irlandzkich i brytyjskich
9. Dingle Food Festival odbędzie się 3 października
by Helena McMahon
 
W sobotę 3 października projekt TRADEIT będzie gościł EuroFoodVision – imprezę dostarczającą producentom żywności w sieci TRADEIT okazję spotkania się z kluczowymi kupcami z rynku irlandzkiego i brytyjskiego.
W sobotę 3 października projekt TRADEIT będzie gościł EuroFoodVision – imprezę dostarczającą producentom żywności w sieci TRADEIT okazję spotkania się z kluczowymi kupcami z rynku irlandzkiego i brytyjskiego.

Na Dingle Food Festival pojawią się podróże kulinarne, targi żywności, warsztaty żywności, demonstracje rozrywkowe i dotyczące gotowania. Jednym z głównych punktów imprezy jest Blas na hEireann – irlandzka nagroda smaku, która przyciąga ponad 2500 chętnych. Zwycięzca tego prestiżowego konkursu jest wybierany przez panel irlandzkich i brytyjskich kupców.

Markiza EuroFoodVision będzie ulokowana w sercu festiwalu. Każdy producent żywności otrzyma stanowisko wystawowe, aby móc zaprezentować swoje produkty i materiały marketingowe. Spotkania i dyskusje z kupcami odbędą się rano, a markiza zostanie otwarta dla publiczności po południu.
Bezpłatne warsztaty projektu Unii Europejskiej TRADEIT w całej Europie
września 2015 — lipca 2016, w całej Europie
 

W ośrodkach projektu TRADEIT odbywają się następujące warsztaty:

  • Zarządzanie środowiskowe i wydajność produkcji żywności tradycyjnej
  • Zoptymalizowany projekt placówki i protokoły produkcyjne dotyczące żywności tradycyjnej
  • Strategie rozwoju produktów oparte na bazie konsumenckiej dotyczące żywności tradycyjnej
  • Mądre wykorzystanie zasobów informatycznych w systemach produkcyjnych żywności tradycyjnej
  • Nowatorskie rozwiązania, prawo własności intelektualnej i związane z tym kwestie prawne w sektorze produkcji żywności tradycyjnej 

Skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem w celu zarejestrowania – kliknij tutaj


Bezpłatne warsztaty projektu Unii Europejskiej TRAFOON w całej Europie
Września — października 2016, w całej Europie
 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.trafoon.eu
Konferencja iFood 2015
12 — 13 października 2015, Kolonia, Niemcy
 

Uczestnicy konferencji iFOOD 2015 skupią się na „nowatorskich produktach w branży spożywczej” i omówią wyzwania technologiczne oraz możliwości produkcji żywności przyszłości. 

Więcej informacji: www.ifoodconference.com 


Kongres EBN 2015 „Nowe rubieże dla nowatorskich przedsiębiorców”
28 — 30 października 2015, Bruksela, Belgia
Więcej informacji na stronie: http://ebncongress.eu/
Funkcja Artykuł
Aktualności
Smak nauki
by Mariëlle Ramaekers
 
„Smak nauki” to nowe czasopismo online poświęcone nowatorskim rozwiązaniom w przemyśle spożywczym. Znajdują się w nim informacje o trendach, nowej wiedzy naukowej i rozwoju technologicznym w branży spożywczej.
„Smak nauki” to nowe czasopismo online poświęcone nowatorskim rozwiązaniom w przemyśle spożywczym. Znajdują się w nim informacje o trendach, nowej wiedzy naukowej i rozwoju technologicznym w branży spożywczej.

Świat zmienia się szybko. Oprócz smaku i bezpieczeństwa konsumenci chcą, aby jedzenie opowiadało historię, zawierało naturalne składniki i było przygotowane w sposób przejrzysty i zrównoważony. W czasopiśmie tym są przedstawiane rozwiązania, które pozwolą producentom żywności spełnić te wymagania.

Łatwe do przyswojenia artykuły łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Twórcy czasopisma starają się także zainspirować czytelnika, przedstawiając doświadczenia innych przedsiębiorców, którzy odnaleźli metody usprawniania swojej działalności lub którzy znaleźli swoją niszę na rynku. Oprócz tego znajdują się tu informacje o warsztatach i imprezach odbywających się w całej Europie, w których możesz wziąć udział.„Smak nauki” możesz czytać pod adresem:

www.tasteofscience.com.
Tradycyjne Producent Żywności
Ochrona regionalnych przysmaków
by Alexandra Branderhorst
 
Dermot Walsh z Piekarni Walsha w Waterford w Irlandii razem z trzema innymi piekarzami uzyskał ochronę unijną dla regionalnego przysmaku zwanego „Waterford Blaa”. Celem jest promocja tej słynnej bułki i ocalenie lokalnych piekarni.
Dermot Walsh z Piekarni Walsha w Waterford w Irlandii razem z trzema innymi piekarzami uzyskał ochronę unijną dla regionalnego przysmaku zwanego „Waterford Blaa”. Celem jest promocja tej słynnej bułki i ocalenie lokalnych piekarni.

„Około pięciu lat temu lokalne piekarnie w mieście Waterford były zamykane jedna po drugiej” – wspomina Dermot Walsh z Piekarni Walsha. „Piekarnie przemysłowe rosły w siłę i zwiększała się popularność pieczywa mrożonego. Jedynym produktem, który mieliśmy i którego nikt nie mógł replikować, był Waterford Blaa” – mówi Walsh.

Wyróżniający się produkt
Waterford Blaa to okrągła bułka szczodrze obsypana mąką i mająca bogatą historię. Blaa pojawiła się wraz z hugenockimi uchodźcami w 1702 roku i była robiona z resztek ciasta, które zostały po wypiekach. Wiek później założyciel ruchu chrześcijańskiego spopularyzował te bułki, piekąc je w celu karmienia biednych dzieci w szkole. „Waterford Blaa ma bardzo charakterystyczny wygląd, fakturę i smak. Smakuje jak francuska bagietka w starym stylu sprzed 30 lat” – wyjaśniła Walsh.

Ochrona unijna
„Obawiamy się, że jeśli wszystkie piekarnie w Waterford zostaną zamknięte, sztuka wyrobu tych wspaniałych blaa zostanie zapomniana” – mówi Walsh. Podstawowe składniki są zawsze te same, ale każdy wytwórca ma swoją własną recepturę. W trakcie dyskusji na temat irlandzkich potraw na konferencji dla małych przedsiębiorstw Walsh usłyszał o możliwości zapewnienia ochrony unijnej żywności wytwarzanej regionalnie.

„Wszystkie nasze przedsiębiorstwa rozwinęły się. Ochrona umożliwiła nam inwestowanie i zatrudnienie większej liczby osób. Dermot Walsh z Piekarni Walsha

Wspólne dobro
Razem z trzema innymi lokalnymi piekarniami Walsh zdecydował sprawdzić, czy Waterford Blaa kwalifikuje się do tak zwanego chronionego oznaczenia geograficznego (PGI). „Uprzednio stanowiliśmy dla siebie konkurencję, ale rozpoczęliśmy wspólną pracę dla wyższego celu, aby ocalić nasze piekarnie i nasz regionalny przysmak” – deklaruje Walsh. Piekarze wykonali dogłębne badania, utworzyli stowarzyszenie piekarzy Waterford Blaa i złożyli wniosek o przyznanie PGI.

Gwarancje
Po procesie trwającym dwa i pół roku w listopadzie 2013 r. wypiekom została przyznana ochrona unijna. Z PGI wiąże się wiele dodatkowej pracy papierkowej. Audytorzy z Komisji Europejskiej dwa razy w roku dokonują inspekcji. „Ale sprawa jest tego warta. Konsumenci wiedzą teraz, że gwarantujemy jakość, monitorowanie i przejrzystość produkcji” – stwierdza Walsh.

Korzyści
Obecnie produkuje się około 12 000 sztuk Waterford Blaa dziennie dla konsumentów w Irlandii i na eksport do Anglii, Francji i Dubaju. Walsh: „Wszystkie nasze przedsiębiorstwa rozwinęły się. Popyt na inne produkty także wzrósł. Ochrona umożliwiła nam inwestowanie i zatrudnienie większej liczby osób. Według teorii korzyści gospodarcze i społeczne z ochrony wracają wszystkie do obszaru geograficznego, w którym jest wytwarzany dany produkt.


Newsletter Marketing Powered by Newsweaver