Feature Article
Pierwszy rok projektu TRADEIT
by Helena McMahon
 

Pierwszy rok projektu TRADEIT był okresem intensywnej działalności. Utworzono 9 ośrodków, a powiązane z nimi lokalne sieci rozpoczęły aktywność w swoich regionach, zwiększając wiedzę na temat narzędzi wsparcia i znajomości oferty dla producentów tradycyjnej żywności i badaczy żywności.

 

Jednym z pierwszych działań podjętych przez każdy z ośrodków była analiza potrzeb i barier, w ramach której doradcy ośrodków regionalnych nawiązywali kontakty z producentami żywności, tworzyli profile ich firm i szczegółowo omawiali ich potrzeby biznesowe i technologiczne. W akcji tej uczestniczyło ponad 320 firm,

Pierwszy rok projektu TRADEIT był okresem intensywnej działalności. Utworzono 9 ośrodków, a powiązane z nimi lokalne sieci rozpoczęły aktywność w swoich regionach, zwiększając wiedzę na temat narzędzi wsparcia i znajomości oferty dla producentów tradycyjnej żywności i badaczy żywności.

 

Jednym z pierwszych działań podjętych przez każdy z ośrodków była analiza potrzeb i barier, w ramach której doradcy ośrodków regionalnych nawiązywali kontakty z producentami żywności, tworzyli profile ich firm i szczegółowo omawiali ich potrzeby biznesowe i technologiczne. W akcji tej uczestniczyło ponad 320 firm, a uzyskane wyniki różniły się w zależności od sektorów i ośrodków. Natomiast udało się też ustalić pewne ogólne kluczowe obszary wymagające wsparcia. Dotyczyły one okresu przydatności do spożycia, pozyskiwania składników, gospodarowania odpadami, strategii cenowych, znakowania, marketingu, dostępu do informacji, wykwalifikowanych pracowników i bezpieczeństwa żywności.

 

Na podstawie tych informacji zorganizowano regionalne warsztaty dotyczące ustalonych obszarów tematycznych (znakowanie, bezpieczeństwo żywności, strategie cenowe). Przyjęto metodę analiz przypadków w połączeniu z prezentacjami przedstawianymi przez lokalne firmy branży spożywczej (przykłady sukcesów i niepowodzeń). Działania te zostały bardzo dobrze przyjęte, dlatego metoda ta będzie stosowana podczas kolejnych sesji warsztatowych.

 

Poza tym odbyło się wiele innych wydarzeń, a wśród nich giełda kooperacyjna dla branży piekarniczej Craft Bakery Brokerage, będąca okazją dla MŚP z branży piekarniczej i dostawców technologii do nawiązywania kontaktów, przeanalizowania wyłaniających się trendów i utworzenia partnerstw, a także pierwsza Letnia Akademia Przedsiębiorczości dla badaczy żywności, która odbyła się w Irlandii. Trwa akcja rozpowszechniania informacji i angażowania zainteresowanych podmiotów poprzez działania obejmujące publikację czterech numerów biuletynu, konferencje, warsztaty dotyczące programu badań oraz opracowanie nowego magazynu MŚP dla producentów żywności, który pojawi się w najbliższych tygodniach. Platforma rynkowa TRADEIT aktywnie pozyskuje i promuje technologie, ekspertów i możliwości tworzenia partnerstw.

 

Drugi rok projektu będzie obfitować w wydarzenia. Zaplanowano 5 giełd kooperacyjnych w całej Europie, bogaty program warsztatów oraz drugą edycję Letniej Akademii Przedsiębiorczości (zaproszenie zostanie ogłoszone w grudniu 2014). Sprawy dotyczące wsparcia i najbliższych wydarzeń można omawiać ze swoimi doradcami ośrodków regionalnych. Zachęcamy do kontaktu. Zespoły projektowe i eksperci służą pomocą we wspieraniu Państwa działalności.
Nadchodzące wydarzenia
International Week
Feb 10-12 Kuopio, Finland
 
The Savonia University of Applied Sciences cordially invites you to a “International Week”, taking place on February 10 - 12, 2015 at Kuopio, Finland

This is your opportunity to visit our campuses and meet with teaching and administrative staff of our university and other international services providers from our networks. Enrollment starting September 1, 2014 but we hope that you mark the date to your calendar now as we know how busy you are!

For further information please visit the website
Programme of Events [Click Here]
More Information [Click Here]

We hope to see many of you at our “International Week”!

Sustainability for small food producers Conference and Brokerage Event
March 26-27, 2015, Cologne, Germany
Upcoming events at the Irish Hub
Are you a small food producer in the Dairy, Meat or Bakery sector who would like practical, relevant training to help increase the competitiveness and sustainability of your business?
We are providing free training in the following areas over the next six months (with more to come in 2015/2016):
Food safety and quality
Competitiveness, cost models and pricing strategies
Food labelling and marketing
Supply chain management and distribution

More information can be found on the TRADEIT website

Entrepreneurial Summer Academy
 
We would like to invite you to apply for a place at the TRADEIT Entrepreneurial Summer Academy.

The TRADEIT project is an EU funded multidisciplinary, multi-sectorial collaborative project supporting a Network of Traditional Food SMEs and Food Researchers in the areas of Collaboration, Innovation, Entrepreneurship, Knowledge and Technology Transfer to increase the competitiveness and inter-regional advantage of Traditional Food Producing SMEs.

This is a unique opportunity to take part in a commercially focused three day intensive entrepreneurial training programme for those engaged in and managing Food Research. Completing the Academy will provide the participants with the knowledge to develop their entrepreneurial and innovative mindset  (and that of their Research Centers and Teams) and the skill set to deliver research outputs to the marketplace.

More information can be found on:
Entrepreneurial Summer Academy - Research Manager
Entrepreneurial Summer Academy - Post Graduate Researcher

Funkcja Artykuł
Długotrwałe relacje podstawą aktywnego uczestnictwa MŚP
 

W Finlandii doradcy TRADEIT z uniwersytetu Savonia UAS, który jest partnerem projektu TRADEIT, aktywnie wspierają sieć producentów tradycyjnej żywności z sektora MŚP, zlokalizowaną głównie w rejonie fińskiego miasta Kuopio. Uczelnia Savonia UAS nawiązała ścisłe relacje z tymi lokalnymi przedsiębiorstwami, wykorzystując na potrzeby wsparcia MŚP tzw. model uczenia się w przestrzeni otwartych innowacji (Open Innovation Space).

 

Lokalizowanie modułów szkoleniowych dla fińskiej sieci MŚP
Projekt TRADEIT ma na celu ułatwianie transferu wiedzy w odpowiedzi na konkretne potrzeby MŚP na poziomie regionalnym. W Finlandii proces ten objął analizę potrzeb i barier oraz wizyty w terenie z udziałem producentów żywności w celu ustalenia określonych potrzeb MŚP w regionie.

W Finlandii doradcy TRADEIT z uniwersytetu Savonia UAS, który jest partnerem projektu TRADEIT, aktywnie wspierają sieć producentów tradycyjnej żywności z sektora MŚP, zlokalizowaną głównie w rejonie fińskiego miasta Kuopio. Uczelnia Savonia UAS nawiązała ścisłe relacje z tymi lokalnymi przedsiębiorstwami, wykorzystując na potrzeby wsparcia MŚP tzw. model uczenia się w przestrzeni otwartych innowacji (Open Innovation Space).

 

Lokalizowanie modułów szkoleniowych dla fińskiej sieci MŚP
Projekt TRADEIT ma na celu ułatwianie transferu wiedzy w odpowiedzi na konkretne potrzeby MŚP na poziomie regionalnym. W Finlandii proces ten objął analizę potrzeb i barier oraz wizyty w terenie z udziałem producentów żywności w celu ustalenia określonych potrzeb MŚP w regionie. Na tej podstawie zespół uniwersytetu Savonia ds. transferu wiedzy (rys. 1) przygotował warsztaty, wybierając i lokalizując zawartość 4 modułów szkoleniowych skupionych wokół tematów bezpieczeństwa żywności, znakowania i marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, konkurencyjności i strategii cenowych, tak aby konkretnie zająć się elementami priorytetowymi dla fińskich przedsiębiorstw. Przykładem jest wykorzystanie nowego systemu OIVA w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 
Rys. 1.
Wizyta dr Catherine Halbert w fińskim ośrodku Future Food w połowie sierpnia okazała się niezwykle pomocna w doprecyzowaniu wszystkich modułów szkoleniowych przed ich realizacją. Na zdjęciu od lewej do prawej: przedsiębiorca Risto Hallman – uczestnik Tradeit, dr Catherine Halbert, MSc. (mgr nauk ścisłych) Kai Selander (moduł 2) – szkoleniowiec, MSc. Sirpa Vauhkonen (moduł 3) – szkoleniowiec, dr Anna-Maria Saarela – doradca ośrodka oraz MSc. Mari Vartiainen (moduł 4)– szkoleniowiec.

Interaktywne sesje praktycznego uczenia się przez działanie na potrzeby MŚP w projekcie TRADEIT
Wspomniane cztery moduły były realizowane z wykorzystaniem metody interaktywnego uczenia się przez działanie, dzięki czemu uczestniczący producenci żywności mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz omówić wspólne problemy i strategie przynoszące sukcesy, a także opracować potencjalne rozwiązania. Uzyskano bardzo pozytywne informacje zwrotne od firm, dotyczące zarówno zawartości, jak i zapewnionego wsparcia, a w szczególności odkrytych możliwości nawiązywania kontaktów. MŚP zgłosiły wniosek o zorganizowanie dodatkowych sesji. Odbędą się one na początku 2015.

 
Rys. 2. Druga sesja interaktywnego uczenia się przez działanie poświęcona konkurencyjności, modelom kosztów i strategiom cenowym na potrzeby sektora tradycyjnej żywności, zorganizowana 8 października z udziałem dwunastu uczestników z sektora MŚP; prowadzący: MSc. Kai Selander.

Rozwój produktów ukierunkowany przez konsumenta
Ośrodek Future Food przy uniwersytecie nauk stosowanych Savonia UAS zapewnia szeroką gamę usług i obiektów na potrzeby rozwoju produktów ukierunkowanego przez klienta, w tym m.in. laboratorium badań żywności, laboratorium produkcyjne testowanych produktów spożywczych i wielofunkcyjne laboratorium badań konsumenckich z możliwością przekształcenia domowej kuchni w restaurację, 7-osobowe miejsce do oceny indywidualnej lub okrągły stół dla panelu konsumenckiego z opcją wielofunkcyjnej obserwacji (rys. 4). Ośrodek ten specjalizuje się w usługach rozwoju produktów, takich jak generowanie pomysłów, opracowywanie prototypów, optymalizacja produktów, analiza właściwości chemicznych i mikrobiologicznych, oceny sensoryczne dokonywane przez zespoły specjalistów i konsumentów, marketing produktów i wprowadzanie produktów na rynek.

 

Więcej informacji na temat usług ośrodka Future Food:
FOOD – usługi rozwoju produktów
FOOD – badania konsumenckie

 
Rys. 3. Pokój o kilku zastosowaniach dla panelu konsumenckiego w ośrodku Future Food można przekształcić z domowej kuchni w restaurację oraz z 7-osobowego miejsca do oceny indywidualnej w okrągły stół dla panelu konsumenckiego z możliwością wielofunkcyjnej obserwacji.

Większa sprzedaż w sektorze MŚP dzięki unikalnej metodzie gromadzenia danych rzeczywistych
Uznana w skali międzynarodowej metoda badań konsumenckich znana jako protokół analizy werbalnej została połączona z bezprzewodowym systemem obserwacji audiowizualnej w rzeczywistych warunkach i udostępniona w postaci narzędzia wsparcia dla sieci MŚP w projekcie TRADEIT za pośrednictwem ośrodka Future Food uniwersytetu Savonia. Jest ona przydatnym narzędziem, dzięki któremu spostrzeżenia konsumentów mogą wpłynąć na rodzaj innowacji w ukierunkowanym przez konsumentów rozwoju produktów, który spełni potrzeby firmy. To nowatorskie podejście zostało z powodzeniem wdrożone przez piekarnię Trube Ltd., której sprzedaż chleba cynamonowego wzrosła o 88%, a sprzedaż chleba maślanego o 22%. (Rys. 5) Podczas projektu TRADEIT ośrodek Future Food zapewni moduł strategii rozwoju produktów ukierunkowanego przez konsumenta na potrzeby tradycyjnej żywności, w którym zawarte są także inne metody wykorzystania konsumentów w procesie rozwoju produktów przez MŚP. Głównym celem ośrodka jest stworzenie przedsiębiorcom, edukatorom, naukowcom, innowatorom i konsumentom możliwości bardzo ścisłej współpracy – jakiej do tej pory nie sposób było uzyskać – poprzez zastosowanie innowacyjnych metod tworzenia nowej wartości dla całego łańcucha dostaw.

 
Rys. 4. Dzięki danym zebranym od konsumentów w terenie w ramach nowatorskiej metody badań konsumenckich piekarnia Trube Ltd. zwiększyła sprzedaż chleba cynamonowego o 88% i chleba maślanego o 22%, jak podaje dyrektor firmy Jarmo Tolvanen, na zdjęciu razem z doradcą ośrodka dr Anną-Marią Saarela i głównym wykładowcą Anją-Riittą Keinänen.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach z zakresu rozwoju produktów ukierunkowanego przez konsumenta, proszę wysłać wiadomość na adres e-mailowy anna-maria.saarela@savonia.fi, osoba do kontaktów: dr Anna Maria Saarela.

 

*) Saarela A-M., Kantanen T., Lapveteläinen A., Mykkänen H., Karppinen H., Rissanen R. Combining Verbal Analysis Protocol and Wireless Audio-Visual Observation to Examine Consumers’ Supermarket Shopping Behavior,International Journal of Consumer Studies. doi: 10.1111/ijcs.12022, 2013.

Ostatnie wydarzenia
Potrzeby badawcze i bariery dla innowacji w sektorze małych przedsiębiorstw z branży tradycyjnej żywności
by Brian McKenna
 
Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów konsultacyjnych, podczas których określono potrzeby badawcze i bariery dla innowacji MŚP z branży tradycyjnej żywności, stało się oczywiste, że przedsiębiorstwa poświęcają niewiele uwagi swoim potrzebom technologicznym, chyba że wystąpi jakiś specyficzny problem dotyczący technologii. W istocie większość z nich wyraziła chęć rozszerzenia działalności i zaangażowania się w innowacje produktowe, natomiast utrudnieniem są pewne bariery:

Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów konsultacyjnych, podczas których określono potrzeby badawcze i bariery dla innowacji MŚP z branży tradycyjnej żywności, stało się oczywiste, że przedsiębiorstwa poświęcają niewiele uwagi swoim potrzebom technologicznym, chyba że wystąpi jakiś specyficzny problem dotyczący technologii. W istocie większość z nich wyraziła chęć rozszerzenia działalności i zaangażowania się w innowacje produktowe, natomiast utrudnieniem są pewne bariery:

  • brak czasu na odpowiednie innowacje,
  • trudności w dostępie do środków finansowania innowacji,
  • nowe maszyny do przetwórstwa niedopasowane pod względem wielkości i kosztów do wdrażania innowacji produktowych,
  • trudności z utworzeniem odpowiednich sieci dystrybucji,
  • niedostateczna świadomość na temat innowacji.

 

Stało się jasne, że potrzeby występują w równym stopniu w obszarach będących domeną nauk o zasobach ludzkich i organizacji oraz w obszarach objętych naukami fizycznymi i technicznymi. Inne programy strategicznych badań i innowacji, np. program europejskiej platformy technologicznej Food for Life (żywność dla życia), rzeczywiście wskazują, że jednym z najważniejszych problemów jest niedostateczna świadomość na temat innowacji. Wiele MŚP nie posiada zasobów naukowych ułatwiających dostęp do nowatorskich rozwiązań technicznych, a jeśli już jakaś firma ma te zasoby, codzienne zarządzanie działalnością jest dla niej obciążeniem pozostawiającym niewiele czasu na innowacje. Sytuacja ta potwierdza wcześniejsze stwierdzenie, że w obszarze tym dominują problemy związane z zasobami ludzkimi i organizacją.

 

Z drugiej strony jest wiele kwestii naukowych ważnych dla tych MŚP, które wkraczają na drogę innowacji. Muszą one zadbać o bezpieczeństwo żywności i poradzić sobie z barierami regulacyjnymi w tym zakresie, a także zająć się kwestią zrównoważonej działalności, stanowiącej warunek dochodowego rozwoju. Poza tym ważne jest zrozumienie kwestii konsumenckich, zwłaszcza że innowacje produktowe w przeszłości odnosiły na ogół niewielkie sukcesy. Nie bez znaczenia są też kwestie językowe. Jakkolwiek podstawowe efekty w postaci stałych zmian nawyków żywieniowych w całej Europie są dobrze rozumiane, to jednak naukowcy w dziedzinie żywienia, naukowcy specjalizujący się w kwestiach konsumenckich oraz menedżerowie w MŚP niekoniecznie posługują się tym samym językiem, dlatego bardzo ścisły dialog pomiędzy tymi trzema grupami jest kluczowym warunkiem sukcesu.

 

Rozwój strategicznych badań i innowacji projektu TRADEIT będzie kontynuowany etapowo w ciągu najbliższych 8 miesięcy. W związku z tym zachęcamy MŚP do zaangażowania się w te działania poprzez przekazanie zespołowi projektowemu krótkiego opisu swojej konkretnej kwestii technicznej, którą być może uda się rozwiązać z wykorzystaniem badań, bądź też opisu dowolnej (choćby niewielkiej) bariery dla innowacji, która w ich własnym odczuciu jest dla nich utrudnieniem. Propozycje należy przesłać na adres e-mailowy mckennabm@eircom.net lub j.knol@effost.org
TRADEIT inspiruje innowacje piekarnicze w Poczdamie
 

W dniach 6–7 grudnia ponad stu piekarzy, dostawców, badaczy i ekspertów z całej Europy spotkało się w Poczdamie na giełdzie kooperacyjnej technologii piekarniczych, zorganizowanej w ramach projektu TRADEIT. Frekwencja była szczególnie pokrzepiająca, zważywszy, że uczestnicy mieli utrudnioną podróż z powodu strajku pracowników kolei.

 

Celem tego wydarzenia, zorganizowanego przez instytut ILU (Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V), było stworzenie dla piekarzy z sektora MŚP okazji do zdobycia wiedzy na temat najnowszych technologii opracowanych na bazie europejskich badań oraz wdrożenia ich w swojej działalności.

W dniach 6–7 grudnia ponad stu piekarzy, dostawców, badaczy i ekspertów z całej Europy spotkało się w Poczdamie na giełdzie kooperacyjnej technologii piekarniczych, zorganizowanej w ramach projektu TRADEIT. Frekwencja była szczególnie pokrzepiająca, zważywszy, że uczestnicy mieli utrudnioną podróż z powodu strajku pracowników kolei.

 

Celem tego wydarzenia, zorganizowanego przez instytut ILU (Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V), było stworzenie dla piekarzy z sektora MŚP okazji do zdobycia wiedzy na temat najnowszych technologii opracowanych na bazie europejskich badań oraz wdrożenia ich w swojej działalności. Odbyły się oficjalne prezentacje i rozmowy z formalnymi i nieformalnymi możliwościami wyszukania nowych technologii i przeanalizowania ich potencjalnego zastosowania.

 

Zapewniono komplet prelegentów, którzy omówili przyszłe trendy w piekarnictwie oraz nowinki z dziedziny rozwoju produktów. Później uczestnicy mogli spotkać się z ekspertami i dostawcami technologii, aby wspólnie zastanowić się, w jaki sposób te technologie mogłyby wesprzeć ich działalność. W tej chwili dynamicznie tworzą się już nowe partnerstwa na gruncie europejskim, które mają szansę zasadniczo wpłynąć na charakter tego biznesu.

 

Odnotowano bardzo dobry poziom zaangażowania uczestników, czego dowodem są kształtujące się nowe silne kontakty międzynarodowe. Szczególnie wartościowa okazała się wiedza, że firmy w całej Europie stoją w obliczu tych samych wyzwań i możliwości rozwojowych. Zespoły projektowe TRADEIT będą teraz starać się pomagać piekarzom w czerpaniu korzyści z tych nowych pomysłów i kontaktów.

 

Wydarzenie zakończono niezwykłymi międzynarodowymi warsztatami piekarniczymi, podczas których uczestnicy wspólnie produkowali różnego rodzaju pieczywo i ciasta. Podobnie jak oficjalne spotkania, również te warsztaty były dla piekarzy okazją do spotkania się i nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów.

 

Było to pierwsze z całego cyklu wydarzeń. Kolejnym będzie wydarzenie pod hasłem zrównoważonej działalności, otwarte dla wszystkich uczestników TRADEIT, które odbędzie się w marcu równolegle z wystawą Anuga FoodTec w Kolonii. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu, proszę skontaktować się ze swoim najbliższym ośrodkiem TRADEIT, korzystając z danych kontaktowych podanych w tej witrynie.
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver