W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wniosek 6: Technologia może ułatwić planowanie
Wniosek 7: Tworzenie możliwości biznesowych
Wniosek 8: Warto zapewnić czas, aby uczestnicy mogli spotkać się w nieformalnych warunkach
Wniosek 9: Wybór miejsca i układu pomieszczeń jest ważny
Wniosek 10: Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie
Wniosek 9: Wybór miejsca i układu pomieszczeń jest ważny
 

W trakcie sześciu spotkań kooperacyjnych mieliśmy okazję wypróbować kilka modeli doboru miejsca i układu pomieszczeń. Wyciągnięto na tej podstawie kilka kluczowych wniosków.

  • Jeśli wydarzenie jest rozrzucone na zbyt dużej powierzchni, ludzie niechętnie przemieszczają się z jednych zajęć na inne. Wymaga to zaangażowania grupy osób szukających uczestników, którzy przykładowo mają umówione spotkania dwustronne, a rozmawiają z wystawcami w innej części budynku. Aktywności muszą być zorganizowane w taki sposób, aby uczestnicy znajdowali się stosunkowo blisko siebie, jednak unikając tłoku.
  • Wydarzenia kooperacyjne są połączeniem prezentacji, spotkań (formalnych) i networkingu (spotkań nieformalnych). W programie musi być również czas przeznaczony na poczęstunek. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej znaleźć miejsce, które pozwala zorganizować zajęcia w sąsiednich pomieszczeniach (lub w jednym pomieszczeniu, jeśli jest wystarczająco duże).
  • Zgromadzenie ludzi w jednym pomieszczeniu jest najłatwiejsze, jeśli spotkania kooperacyjne odbywają się w dużych centrach konferencyjnych i salach kongresowych, gdyż są one przystosowane do tego celu. Korzyści wynikające z organizacji spotkań kooperacyjnych podczas międzynarodowych wystaw są większe niż ograniczenia. Ograniczenia są następujące: 1) koszty i 2) możliwość przechodzenia uczestników do hal wystawowych na inne spotkania lub pokazy.  Zapanowanie nad uczestnikami może być trudne podczas takich wydarzeń. Z drugiej jednak strony dodatkowa publiczność spoza osób zaproszonych może wziąć udział w naszej imprezie.
  • Wyciągamy wnioski na temat układu pomieszczeń przeznaczonych na spotkania dwustronne. Oprogramowanie B2Match użyte przez nas w celu obsługi wydarzenia było bardzo przydatne w fazie tworzenia harmonogramów i planowania – nawet w kwestii liczby potrzebnych stolików. W przypadku ograniczonej przestrzeni trzeba więcej czasu, aby sprawnie obsłużyć spotkania dwustronne i przeprowadzenie imprezy zgodnie z planem może być trudne.  Im wcześniej rozpoczyna się planowanie, tym lepiej będzie określone miejsce i/lub czas potrzebny na spotkania formalne.

Ludzie zawsze gromadzą się wokół jedzenia i napojów. Jeśli umieści się je daleko od reszty wydarzeń, ponowne zebranie uczestników na spotkaniach lub przestrzeni wystawienniczej może być trudne.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver