W tym numerze
Funkcja Artykuł
Długotrwałe relacje podstawą aktywnego uczestnictwa MŚP
Ostatnie wydarzenia
Potrzeby badawcze i bariery dla innowacji w sektorze małych przedsiębiorstw z branży tradycyjnej żywności
TRADEIT inspiruje innowacje piekarnicze w Poczdamie
Pierwszy rok projektu TRADEIT
by Helena McMahon
 
Kluczowe potrzeby biznesowe i technologiczne ustalone na podstawie badania wśród 320 producentów żywności
Kluczowe potrzeby biznesowe i technologiczne ustalone na podstawie badania wśród 320 producentów żywności

Pierwszy rok projektu TRADEIT był okresem intensywnej działalności. Utworzono 9 ośrodków, a powiązane z nimi lokalne sieci rozpoczęły aktywność w swoich regionach, zwiększając wiedzę na temat narzędzi wsparcia i znajomości oferty dla producentów tradycyjnej żywności i badaczy żywności.

 

Jednym z pierwszych działań podjętych przez każdy z ośrodków była analiza potrzeb i barier, w ramach której doradcy ośrodków regionalnych nawiązywali kontakty z producentami żywności, tworzyli profile ich firm i szczegółowo omawiali ich potrzeby biznesowe i technologiczne. W akcji tej uczestniczyło ponad 320 firm, a uzyskane wyniki różniły się w zależności od sektorów i ośrodków. Natomiast udało się też ustalić pewne ogólne kluczowe obszary wymagające wsparcia. Dotyczyły one okresu przydatności do spożycia, pozyskiwania składników, gospodarowania odpadami, strategii cenowych, znakowania, marketingu, dostępu do informacji, wykwalifikowanych pracowników i bezpieczeństwa żywności.

 

Na podstawie tych informacji zorganizowano regionalne warsztaty dotyczące ustalonych obszarów tematycznych (znakowanie, bezpieczeństwo żywności, strategie cenowe). Przyjęto metodę analiz przypadków w połączeniu z prezentacjami przedstawianymi przez lokalne firmy branży spożywczej (przykłady sukcesów i niepowodzeń). Działania te zostały bardzo dobrze przyjęte, dlatego metoda ta będzie stosowana podczas kolejnych sesji warsztatowych.

 

Poza tym odbyło się wiele innych wydarzeń, a wśród nich giełda kooperacyjna dla branży piekarniczej Craft Bakery Brokerage, będąca okazją dla MŚP z branży piekarniczej i dostawców technologii do nawiązywania kontaktów, przeanalizowania wyłaniających się trendów i utworzenia partnerstw, a także pierwsza Letnia Akademia Przedsiębiorczości dla badaczy żywności, która odbyła się w Irlandii. Trwa akcja rozpowszechniania informacji i angażowania zainteresowanych podmiotów poprzez działania obejmujące publikację czterech numerów biuletynu, konferencje, warsztaty dotyczące programu badań oraz opracowanie nowego magazynu MŚP dla producentów żywności, który pojawi się w najbliższych tygodniach. Platforma rynkowa TRADEIT aktywnie pozyskuje i promuje technologie, ekspertów i możliwości tworzenia partnerstw.

 

Drugi rok projektu będzie obfitować w wydarzenia. Zaplanowano 5 giełd kooperacyjnych w całej Europie, bogaty program warsztatów oraz drugą edycję Letniej Akademii Przedsiębiorczości (zaproszenie zostanie ogłoszone w grudniu 2014). Sprawy dotyczące wsparcia i najbliższych wydarzeń można omawiać ze swoimi doradcami ośrodków regionalnych. Zachęcamy do kontaktu. Zespoły projektowe i eksperci służą pomocą we wspieraniu Państwa działalności.
Email Newsletter Software by Newsweaver