W tym numerze
Funkcja Artykuł
Wniosek 6: Technologia może ułatwić planowanie
Wniosek 7: Tworzenie możliwości biznesowych
Wniosek 8: Warto zapewnić czas, aby uczestnicy mogli spotkać się w nieformalnych warunkach
Wniosek 9: Wybór miejsca i układu pomieszczeń jest ważny
Wniosek 10: Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie
Wniosek 10: Refleksje i wnioski wyciągnięte po wydarzeniu mają kluczowe znaczenie
 

Podczas prowadzenia serii spotkań kooperacyjnych w stosunkowo krótkich odstępach czasu trudno było się zatrzymać i zastanowić, co działa dobrze, a co nie.

Niektóre z zagadnień, nad którymi zastanawialiśmy się po zakończeniu imprez, są następujące:

  • Czy układ pomieszczenia był prawidłowy?
  • Czy zaprosiliśmy zbyt wielu prelegentów omawiających kwestie techniczne?
  • Czy zmieściliśmy wystarczającą ilość sesji praktycznych?
  • Czy liczba małych i średnich firm oraz dostawców technologii była odpowiednio dostosowana?
  • Czy zajęcia nie trwały zbyt długo?
  • ...i tak dalej.

Podjęliśmy próbę zapisania naszych doświadczeń w postaci 10 wniosków po części dlatego, że wiele się nauczyliśmy oraz popełniliśmy po drodze pewne błędy.

W planowaniu dużej imprezy wszystkie wysiłki są kierowane na przygotowania i niewiele myśli się o następstwach i dalszych działaniach. Podczas gdy opinie uczestników zbiera się zazwyczaj podczas jednego dnia, aplikacja B2Match zapewniła nam możliwość uzyskania bardziej dogłębnych wniosków po zakończeniu imprezy, aby mieć pewność, że opinie naszych uczestników i prelegentów są oparte na ich całościowych doświadczeniach, a nie tylko na chwilowym zadowoleniu.

Kontynuowaliśmy badanie opinii nie tylko uczestników z sektora MŚP, ale również prelegentów i wystawców, aby sprawdzić, jakie działania podjęli po zakończeniu imprezy lub jaką pomoc otrzymali od innych uczestników wydarzenia. To doświadczenie trwa nadal, ponieważ relacje i kontakty mogą rozwijać się po zakończeniu imprezy.

Na koniec chcemy podkreślić wagę działań podsumowujących i refleksji – są tak samo istotną częścią procesu po wydarzeniu, jak planowanie i przygotowania przed nim.

Email Newsletter Software by Newsweaver