W tym numerze
Funkcja Artykuł
Platforma rynkowa TRADEIT
Ostatnie wydarzenia
Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Aktualności
Szkolenie dla producentów tradycyjnej żywności
Wyszukiwanie sieci dystrybucji
Tradycyjne Producent Żywności
Piekarnia Reiner Stolzenberger
Letnia Akademia Przedsiębiorczości
Otwarte umysły i otwarte drzwi
by Breda o Dwyer
 
Dr Mike Knowles, profesor Xavier Gellynck, Tim Hayes i TRADEIT LEP zespołu
Dr Mike Knowles, profesor Xavier Gellynck, Tim Hayes i TRADEIT LEP zespołu

Inauguracyjna edycja Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT odbyła się w między 15 a 18 czerwca w Instytucie Technologii w Tralee.

Celem tego trzydniowego intensywnego programu szkoleniowego było rozwinięcie przedsiębiorczego myślenia u analityków żywności i dyrektorów centrów badawczych poprzez wyposażenie ich w zestaw umiejętności niezbędnych do czerpania korzyści z innowacyjnych pomysłów. Umiejętności te umożliwiają odpowiednie zarządzanie strategiczne działaniami, programami i partnerstwami branżowymi w zakresie badań, rozwoju i innowacji, co prowadzi do komercjalizacji i wymiernych efektów gospodarczych. Uczestnikom zapewniono pakiet materiałów oraz zamówione interaktywne warsztaty merytoryczne, które pobudzały do zastosowań komercyjnych swoich badań w istniejących przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Przedstawione treści zostaną uzupełnione o zasoby internetowe i szablony po zakończeniu tej edycji akademii.

Do uczestnictwa w Akademii wybrano 26 doktorantów/dyrektorów centrów badawczych. Z uwzględnieniem szkoleniowców, prelegentów, panelistów i przedstawicieli środowisk biznesowych i akademickich w sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób, dzięki czemu uczestnicy odnieśli ogromne korzyści. 

W projekcie TRADEIT przyjęto kreatywne podejście to Letniej Akademii Przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków do uczenia się poprzez doświadczenie. W ten sposób uczestnicy trzech szkoleń w zakresie przedsiębiorczości mieli ze sobą kontakt podczas zajęć Akademii i utrzymują go po jej zakończeniu poprzez aktywność i wsparcie w Internecie. Zapewniono innowacyjne środowisko zdobywania wiedzy, którego celem jest promowanie partnerskiego uczenia się, mentoringu, modelowania ról i tworzenia sieci kontaktów. Wszystko to stanowi unikalną strategię zachowania ciągłości dla tego pakietu roboczego i ogólnie dla TRADEIT. 

Instytut Technologii w Tralee, wraz z Uniwersytetem w Coventry, Uniwersytetem East London oraz fińskim uniwersytetem Savonia UAS, zapewnił materiały akademickie i podzielił się wiedzą w następujących obszarach: przedsiębiorcze myślenie, rozpoznawanie szans i generowanie pomysłów, innowacja społeczna, przedsiębiorczość kobiet, modele skalowalnego biznesu, strategie rozszerzania rynku, finanse, własność intelektualna, mentoring, tworzenie sieci kontaktów, umiejętności sprzedaży i prezentacji sprzedażowej. 

Prelegenci, np. profesor Xavier Gellynck, dr Michael Knowles, Tim Hayes, profesor Brian McKenna, Donal O Connell, dr John McManus, dr Kerstin Lienemann, Eamonn Burke i Brian Purcell, dzielili się z uczestnikami swoją fachową wiedzą w ramach bardzo interaktywnego i otwartego forum, co stymulowało żywe dyskusje i debaty. 

Donal O Connell, główny prelegent podczas kolacji Akademii, podzielił się swoimi poglądami na temat szans dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i badań żywności w Europie, kolejny raz podkreślając po trzykroć konieczność tworzenia sieci kontaktów, ponieważ udane innowacje i rozwiązania biznesowe będą się rozwijać i osiągać efekt skali wyłącznie dzięki ludziom. Wszyscy obecni podczas kolacji mieli możliwość skosztowania i delektowania się wyrobami z lokalnych piekarni oraz zakładów mięsnych i nabiałowych, a podczas posiłku nawiązywali kontakty i rozmawiali z przedstawicielami branży.

Każdy z uczestników mógł przez cały czas trwania Akademii przedstawić swoje badania i zaprezentować je za pomocą plakatów. Podczas Akademii zaprezentowano 3 nagrody:

  • Nagroda za badania i współpracę biznesową
  • Nagroda dla dyrektora centrum badawczego
  • Nagroda dla przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego

Nagroda była przyznawana na podstawie: indywidualnej prezentacji plakatowej przedstawiającej badania, która była wystawiona przez trzy dni Akademii; jednominutowej prezentacji na temat potencjału komercyjnego wykorzystania badań w istniejącym przedsiębiorstwie oraz prezentacji przed powołanym zespołem ekspertów w ostatnim dniu programu. W pracach zespołu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych MŚP związanych z przemysłem spożywczym oraz większych wielonarodowych korporacji z sektora spożywczego. 

Podczas uroczystości zamknięcia zaprezentowano nagrody Innowacja TRADEIT: Każdy z nagrodzonych otrzyma 6 praktycznych sesji mentoringu zapewniających wsparcie komercjalizacji ich prac badawczych… Wszyscy uczestnicy otrzymają, jako absolwenci Akademii, dostęp do internetowej sieci TRADEIT.

Zwycięzcy inauguracyjnej edycji Letniej Akademii Przedsiębiorczości TRADEIT:
1. Nagroda za badania i współpracę biznesową: Ricardo Alhandro, Wyroby piekarnicze z dodatkiem oliwy: 3 w 1 jako strategia zwiększenia wartości Uniwersytet w Porto i CIMO – Centrum Badań Regionów Górskich w Szkole Rolniczej Instytutu Politechnicznego w Bragança (Portugalia)
2. Nagroda dla dyrektora centrum badawczego: Silvia Bellato, Zboża przeznaczone do spożycia przez ludzi jako źródło rozpuszczalnego błonnika i związków fenolowych korzystnych w poprawie i utrzymaniu stanu zdrowia, jednostka badawcza ds. jakości zbóż CRA-QCE, Uniwersytet w Rzymie
3. Nagroda dla przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego: Esereosa Dilenu Ama Otiwa Omoarukhe, Zdrowe napoje naturalne,  Uniwersytet w Reading

Koordynator TRADEIT dr Helena McMahon stwierdziła:
„Producenci żywności tradycyjnej i rzemieślniczy producenci żywności działają na ogół w skali mikro i małej skali, dlatego zazwyczaj brakuje im zasobów do spełnienia rosnącego zapotrzebowania rynku w takich obszarach, jak identyfikowalność, zrównoważenie, wygoda, bezpieczeństwo żywności i zarządzanie łańcuchem dostaw. Poza tym tego rodzaju firmy muszą angażować się w działania napędzane przez innowacje, jeśli chcą być konkurencyjne i rozwijać się”. Letnia Akademia Przedsiębiorczości, która jest jedną z inicjatyw w ramach projektu TRADEIT, ma na celu wypełnienie tej luki, pokazując badaczom żywności, jakie umiejętności są konieczne do prowadzenia działalności w zakresie badań, rozwoju i innowacji we współpracy z sektorem, transferu badań i technologii do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i/lub zakładania własnych firm.

Gratulujemy wszystkim. Liczymy na spotkanie i wspólną pracę z naszymi uczestnikami w kolejnej edycji Letniej Akademii Przedsiębiorczości, która odbędzie się w czerwcu 2015 r. we Włoszech. W 2015 r. wydarzenie odbędzie się we Włoszech, a jego gospodarzem będzie agencja APRE.  W pierwszej edycji Akademii stworzono doskonały fundament, a jej uczestnicy wiele się nauczyli. Wszystko to razem będzie miało wpływ na dalszy rozwój i formę kolejnej edycji w 2015 r. Sieć TRADEIT ma teraz swoją grupę absolwentów, a my oczekujemy, że będziemy świadkami coraz lepszych okazji handlowych, jakie otwierają się dla nich w efekcie badań, które przeprowadzili.

W grudniu 2014 r. zostanie otwarte zaproszenie do konkurencyjnego uczestnictwa. 

Email Software by Newsweaver